פריסה והשחלות

השחלה / פריסה של כבלים וסיבים אופטיים בעזרת כננות מיוחדות המאפשרות השחלה / פריסה יעילה בהספקם גבוהים תוך שימוש בבורר עצמה למניעת נזק לכבילה.

השחלות בצנרת קיימת או חדשה לפי צורכי הלקוח והתשתית באתר.

תליה אווירית של כבלים וסיבים (כולל התקנת עמודים ותרנים).

פריסת כבלים בתשתית פנים, התקנת תעלות תקשורת, אנטנות ונקודות קצה בתוך מבנים.

תחזוקת צנרת - פתרון תקלות וסתימות.

סידור כבלים על גבי סולם
כבלים מתח גבוה בשוחת ביקורת
התקנת כבלים בתחנת כוח
הורדת כבל מתח נמוך מגג מבנה

תחומי פעילות נוספים