תשתיות ופיתוח

חפירה והקמת תשתיות צנרת באמצעות ציוד מכאני הנדסי  ייעודי.

התקנת גובים, שוחות, ארונות, חדרי תקשורת/חשמל ועוד.

פיתוח ושיקום תשתיות קיימות כגון כבישים, מדרכות וגינות.

עבודות פיתוח במתחמי בנייה, תעשייה, צמתים וכבישים.

עבודות טפסנות בטון ובניית קירות אבן.

עבודות עפר וחציבה.
 

PVC הנחת צנרת אורכית
כיסוי תעלת כבלי מתח כבוה
הנחת שוחת ביקורת על תוואי קיים
שיקום אספלט סביב שוחת ביקורת
חפירת תעלה סביב תשתיות קיימות
פריסת כבלי מתח גבוה בתעלה חפורה

תחומי פעילות נוספים