הערכות להשחלת קו מתח חשמל בתשתית קרקעית
הערכות להשחלת קו מתח חשמל בתשתית קרקעית
הערכות להתקנת כבלי מתח גבוה במנהרה
הערכות להתקנת כבלי מתח גבוה במנהרה
התקנת כבלים בתחנת כוח
התקנת כבלים בתחנת כוח
הנפת כבל מתח נמוך בתחנת כוח
הנפת כבל מתח נמוך בתחנת כוח
משיכת כבל חשמל באמצעות כננת
משיכת כבל חשמל באמצעות כננת
התקנת כבלי מתח נמוך בתחנת כוח
התקנת כבלי מתח נמוך בתחנת כוח
השחלת כבל חשמל לאורך גובים
השחלת כבל חשמל לאורך גובים
סידור כבלים על גבי סולם
סידור כבלים על גבי סולם
כבלים מתח גבוה בשוחת ביקורת
כבלים מתח גבוה בשוחת ביקורת
הורדת כבל מתח נמוך מגג מבנה
הורדת כבל מתח נמוך מגג מבנה
ניסור בטון לצורך הנחת צנרת
ניסור בטון לצורך הנחת צנרת
הכנת פיר קרקעי להשחלת כבל חשמל
הכנת פיר קרקעי להשחלת כבל חשמל
שליפת כבל חשמל וגילגולו על תוף
שליפת כבל חשמל וגילגולו על תוף
פריסת קו תקשורת עילי
פריסת קו תקשורת עילי
פירוק ריצוף והכנה לחפירה
פירוק ריצוף והכנה לחפירה
פתיחת מדרכה וחפירה לצד תשתיות קיימות
פתיחת מדרכה וחפירה לצד תשתיות קיימות
התקנת שוחת ביקורת ומילוי בטון בהיקף
התקנת שוחת ביקורת ומילוי בטון בהיקף
ניסור כביש אספלט
ניסור כביש אספלט
הכנות לשיקום אספלט סביב שוחת ביקורת
הכנות לשיקום אספלט סביב שוחת ביקורת
חפירת תעלה סביב תשתיות קיימות
חפירת תעלה סביב תשתיות קיימות
חפירה סביב תשתיות קיימות
חפירה סביב תשתיות קיימות
הנחת שוחת ביקורת על תוואי קיים
הנחת שוחת ביקורת על תוואי קיים
שיקום אספלט סביב שוחת ביקורת
שיקום אספלט סביב שוחת ביקורת
משיכת כבל חשמל באמצעות כננת
משיכת כבל חשמל באמצעות כננת
פריסת כבלי חשמל על גבי תעלת רשת
פריסת כבלי חשמל על גבי תעלת רשת
העברת כבילה למפוחי איוורור עיליים
העברת כבילה למפוחי איוורור עיליים
תליית סיב אופטי בגובה
תליית סיב אופטי בגובה
תליית קו תקשורת באמצעות במת הרמה
תליית קו תקשורת באמצעות במת הרמה
חציבה בבטון לצורך פתיחת סתימה בצנרת עילית
חציבה בבטון לצורך פתיחת סתימה בצנרת עילית
PVC הנחת צנרת אורכית
PVC הנחת צנרת אורכית