הערכות להשחלת קו מתח חשמל בתשתית קרקעית
הערכות להשחלת קו מתח חשמל בתשתית קרקעית
press to zoom
הערכות להתקנת כבלי מתח גבוה במנהרה
הערכות להתקנת כבלי מתח גבוה במנהרה
press to zoom
התקנת כבלים בתחנת כוח
התקנת כבלים בתחנת כוח
press to zoom
הנפת כבל מתח נמוך בתחנת כוח
הנפת כבל מתח נמוך בתחנת כוח
press to zoom
משיכת כבל חשמל באמצעות כננת
משיכת כבל חשמל באמצעות כננת
press to zoom
התקנת כבלי מתח נמוך בתחנת כוח
התקנת כבלי מתח נמוך בתחנת כוח
press to zoom
השחלת כבל חשמל לאורך גובים
השחלת כבל חשמל לאורך גובים
press to zoom
סידור כבלים על גבי סולם
סידור כבלים על גבי סולם
press to zoom
כבלים מתח גבוה בשוחת ביקורת
כבלים מתח גבוה בשוחת ביקורת
press to zoom
הורדת כבל מתח נמוך מגג מבנה
הורדת כבל מתח נמוך מגג מבנה
press to zoom
ניסור בטון לצורך הנחת צנרת
ניסור בטון לצורך הנחת צנרת
press to zoom
הכנת פיר קרקעי להשחלת כבל חשמל
הכנת פיר קרקעי להשחלת כבל חשמל
press to zoom
שליפת כבל חשמל וגילגולו על תוף
שליפת כבל חשמל וגילגולו על תוף
press to zoom
פריסת קו תקשורת עילי
פריסת קו תקשורת עילי
press to zoom
פירוק ריצוף והכנה לחפירה
פירוק ריצוף והכנה לחפירה
press to zoom
פתיחת מדרכה וחפירה לצד תשתיות קיימות
פתיחת מדרכה וחפירה לצד תשתיות קיימות
press to zoom
התקנת שוחת ביקורת ומילוי בטון בהיקף
התקנת שוחת ביקורת ומילוי בטון בהיקף
press to zoom
ניסור כביש אספלט
ניסור כביש אספלט
press to zoom
הכנות לשיקום אספלט סביב שוחת ביקורת
הכנות לשיקום אספלט סביב שוחת ביקורת
press to zoom
חפירת תעלה סביב תשתיות קיימות
חפירת תעלה סביב תשתיות קיימות
press to zoom
חפירה סביב תשתיות קיימות
חפירה סביב תשתיות קיימות
press to zoom
הנחת שוחת ביקורת על תוואי קיים
הנחת שוחת ביקורת על תוואי קיים
press to zoom
שיקום אספלט סביב שוחת ביקורת
שיקום אספלט סביב שוחת ביקורת
press to zoom
משיכת כבל חשמל באמצעות כננת
משיכת כבל חשמל באמצעות כננת
press to zoom
פריסת כבלי חשמל על גבי תעלת רשת
פריסת כבלי חשמל על גבי תעלת רשת
press to zoom
העברת כבילה למפוחי איוורור עיליים
העברת כבילה למפוחי איוורור עיליים
press to zoom
תליית סיב אופטי בגובה
תליית סיב אופטי בגובה
press to zoom
תליית קו תקשורת באמצעות במת הרמה
תליית קו תקשורת באמצעות במת הרמה
press to zoom
חציבה בבטון לצורך פתיחת סתימה בצנרת עילית
חציבה בבטון לצורך פתיחת סתימה בצנרת עילית
press to zoom
PVC הנחת צנרת אורכית
PVC הנחת צנרת אורכית
press to zoom